Gigantes ganan su noveno juego seguido

Gigantes ganan su noveno juego seguido