Siete heridos tras fuertes turbulencias en vuelo de Air Europa

Siete heridos tras fuertes turbulencias en vuelo de Air Europa